شبیه سازی حرکت (مهره) اسب در ب...

تیر 20, 1394 توسط

مسئله: اسب را از هر خانه ی صفحه ی شطرنج طوری حرکت دهید که به صورت متوالی تمام ۶۴ خانه ی شطرنج را با یک بار و فقط با یک بار عبور از هر...

ادامه مطلب

برنامه رسم بیضی با روش نقطه می...

ارد 21, 1394 توسط

الگوریتم رسم بیضی با روش نقطه میانی به زبان ++C: نمونه گیری در بازه های واحد انجام می شود و در هر مرحله نزدیک ترین موضع پیکسلی به...

ادامه مطلب

برنامه رسم خط به روش برسنهام ب...

ارد 21, 1394 توسط

الگوریتم ترسیم خط به روش برسنهام به زبان ++C: در این الگوریتم که بهترین روش برای ترسیم خط می باشد بر اساس مقادیر صحیح افزایشی برای...

ادامه مطلب

برنامه رسم دایره با روش نقطه م...

ارد 21, 1394 توسط

الگوریتم رسم دایره با روش نقطه میانی به زبان ++C: نمونه گیری در بازه های واحد انجام می شود و در هر مرحله نزدیک ترین موضع پیکسلی به...

ادامه مطلب

برنامه رسم خط به روش DDA با ++...

ارد 21, 1394 توسط

الگوریتم ترسیم خط به روش DDA : این الگوریتم مختصات دو نقطه ابتدا و انتها را از ورودی شما دریافت و در خروجی نمودار گرافیگی آن را رسم...

ادامه مطلب

C مقدمه ای بر گرافیک...

ارد 22, 1393 توسط

مقدمه ای بر گرافیک C گرافیک در C :  مانند زبان پاکسال برای رسم اشکال گرافیکی قبل از هر کاری باید در درایو گرافیکی سیستم را معرفی کرده...

ادامه مطلب

آموزش بر طرف کردن خطای BGI err...

ارد 6, 1393 توسط

(‘how to fix BGI error: Graphics not initialized (use ‘initgraph بر طرف کردن خطای BGI error کتابخانه های BGI “یه...

ادامه مطلب