C مقدمه ای بر گرافیک...

ارد 22, 1393 توسط

مقدمه ای بر گرافیک C گرافیک در C :  مانند زبان پاکسال برای رسم اشکال گرافیکی قبل از هر کاری باید در درایو گرافیکی سیستم را معرفی کرده...

ادامه مطلب

آموزش بر طرف کردن خطای BGI err...

ارد 6, 1393 توسط

(‘how to fix BGI error: Graphics not initialized (use ‘initgraph بر طرف کردن خطای BGI error کتابخانه های BGI “یه...

ادامه مطلب